Telefon
Linkedin
WhatsApp
İnstagram

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

K-O Faktör Teknoloji ve Mühendislik;

Demir çelik sektörüne referans malzeme ve sertifikalı referans malzeme sağlayan güvenilir bir kuruluş ve tedarikçi olarak görülmeyi,

Tüm süreçlerde müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

Tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmeyi,

Tedarikçi ve taşeronlarla güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,

Adını ve Türkiye’yi dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere; mevcut teknik, idari ve mali birikimlerini kullanmayı,

En uygun, doğru ve ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle, projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,

İçinde bulunduğu topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

Referans malzeme üretim sürecini TS EN ISO 17034 standardı gerekliliklerine uygun şekilde gerçekleştirmeyi,

Referans malzemelerin üretim sürecindeki tüm test ve kalibrasyonları TS EN ISO/IEC 17025 standardı gerekliliklerine uygun şekilde yürütmeyi,

Referans malzeme üretim faaliyetlerine katılan her personelin kalite yönetim sistemi dokümantasyonuna aşina olmasını ve çalışmalarında ilgili prosedürleri uygulamasını,

Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli olarak iyileştirmeyi,

Referans malzemelerin üretiminde iyi uygulamalara ve yüksek kaliteye bağlı kalmayı,

Kalite politikası olarak belirlemiştir.

https://www.karabuk.edu.tr/ https://www.karabuk.edu.tr/
https://www.kardemir.com/ https://www.kardemir.com/
https://www.siddikkardesler.com/ https://www.siddikkardesler.com/
http://www.bantboru.com/ http://www.bantboru.com/
http://www.sakadc.com.tr/ http://www.sakadc.com.tr/
https://erciyas.com/ https://erciyas.com/
https://detaykalite.com/ https://detaykalite.com/
https://www.genmot.com.tr/ https://www.genmot.com.tr/
https://www.anadoludokum.com.tr/ https://www.anadoludokum.com.tr/
https://www.tse.org.tr/ https://www.tse.org.tr/
https://www.tupras.com.tr/ https://www.tupras.com.tr/
https://www.habas.com.tr/ https://www.habas.com.tr/
https://www.bmc.com.tr/ https://www.bmc.com.tr/
http://www.marzinc.com.tr/ http://www.marzinc.com.tr/
https://www.saglammetal.com/tr/ https://www.saglammetal.com/tr/
https://www.umtkalite.com/ https://www.umtkalite.com/
https://www.bilecikdemircelik.com.tr/ https://www.bilecikdemircelik.com.tr/
https://www.albaksan.com/tr/ https://www.albaksan.com/tr/
https://www.isdemir.com.tr/ https://www.isdemir.com.tr/
https://tr.linkedin.com/company/bodobode https://tr.linkedin.com/company/bodobode