Telefon
Linkedin
WhatsApp
İnstagram

Çekme Testi Nedir?

Açıklama

Çekme testi bir malzemenin mukavemetini ve sünekliğini ölçmek için kullanılan ve malzeme biliminde kendisini ispatlamış bir tahribatlı muayene yöntemdir. Çekme testi; akma dayanımı, çekme dayanımı, kopma uzaması, Young katsayısı ve Poisson oranı gibi malzeme hakkında fikir verebilecek bilgileri elde etmek için kullanılır. Çekme testi metallere, plastiklere, kompozitlere ve diğer malzemelere uygulanabilir. Bu testin sonuçları, bir malzemenin mekanik özellikleri hakkında kararlar vermek veya kalite kontrol standartlarının karşılanmasını sağlamak için kullanılabilecek değerli bilgiler sağlar. Çekme testi, bir malzemenin kullanıma girmeden önce kalitesini değerlendirmek için de kullanılır. Çekme testi bir numuneyi kırılana kadar tek eksende germeyi ve bunu yapmak için gereken kuvveti ölçmeyi içerir. Makineye yerleştirilen çekme testi numunelerine kuvvet uygulanır, uygulanan kuvvet kesitteki uzama miktarı ile birlikte kayıt altına alınır. Test sonucunda malzemeye özgü bir gerilme-deformasyon eğrisi elde edilir. 

https://www.karabuk.edu.tr/ https://www.karabuk.edu.tr/
https://www.kardemir.com/ https://www.kardemir.com/
https://www.siddikkardesler.com/ https://www.siddikkardesler.com/
http://www.bantboru.com/ http://www.bantboru.com/
http://www.sakadc.com.tr/ http://www.sakadc.com.tr/
https://erciyas.com/ https://erciyas.com/
https://detaykalite.com/ https://detaykalite.com/
https://www.genmot.com.tr/ https://www.genmot.com.tr/
https://www.anadoludokum.com.tr/ https://www.anadoludokum.com.tr/
https://www.tse.org.tr/ https://www.tse.org.tr/
https://www.tupras.com.tr/ https://www.tupras.com.tr/
https://www.habas.com.tr/ https://www.habas.com.tr/
https://www.bmc.com.tr/ https://www.bmc.com.tr/